במידה וקבלתם את השגיאה הבאה, בזמן התעסקות עם אקסל בשרת.

  System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800A03EC): Microsoft Excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space.
  • To make more memory available, close workbooks or programs you no longer need.
  • To free disk space, delete files you no longer need from the disk you are saving to. at Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbooks.Add(Object Template)

   

  הפיתרון הוא פשוט:

  • הריצו בשורת הפקודה dcomcnfg
  • Componnet Services
  • Computer
  • My Computer
  • Com Config
  • Microsoft Excel Application

  image

   

  לאחר מכן תעברו לטאב Ideneity

  ותבחרו ב – The interctive user.