בפרק הקודם למדנו על שיפורים בטיפול בשגיאות, הפעם נלמד אודות תוספת למחלקות סטטיות

  עד היום היה לנו שלושה שימושים במילה using

  1. כדי להגדיר namespace שנשתמש בו בקובץ הזה (using System.IO)
  2. כדי להגדיר alias עבור מחלקות (using Word = Microsoft.Office.Interop.Word)
  3. כדי לעטוף שימוש במשתנה שהמחלקה שלו מממשת IDisposable כך שהקוד נעטף מאחורי הקלעים ב – try finaly, ויש קריאה אוטומטית ל – Dispose.

   

  בגרסה החדשה נוכל להשתמש ב – using כדי להשתמש במחלקות סטטיות, כלומר, במידה ונכתוב using בתחילת הקובץ ל – Console נוכל להפעיל את כל המתודות שלו (WriteLine, ReadLine וכו’) ללא שנצטרך לכתוב כל פעם את שם המחלקה.

  Code Snippet
  using static System.Console;

  namespace ConsoleApplication2
  {
      class Program
      {
          static void Main(string[] args)
          {
              WriteLine("Hello");
          }
      }
  }